Win a 6 Month Membership

Cystadleuaeth / Competition Time

Er mwyn dathlu agoriad Canolfan Hamdden Newydd Trefynwy, byddwn yn cynnig y cyfle i ennill aelodaeth ffitrwydd am 6 mis yn rhad ac am

Er mwyn cael cyfle i ennill, cwblhewch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm yn cysylltu gyda chi cyn hir.


To celebrate the opening of the New Monmouth Leisure Centre, we’re giving away a free 6-month fitness membership.

For your chance to win, simply fill out the form below and one of our team will contact you shortly

Eich Enw*:
Your Name*:

Eich Rhif Ffôn*:
Your Tel*:

Eich E-bost*:
Your Email*:

Sut gwnaethoch chi glywed am y cynnig yma?*:
How did you hear about this competition?*:

Os arall rhowch fanylion:
If other please specify:

*gofynnol/required

Cliciwch yma i gael Telerau ac Amodau  Click here for Terms and Conditions