Play Competition

Cystadleuaeth / Competition Time

Er mwyn dathlu agoriad Canolfan Hamdden Newydd Trefynwy, byddwn yn cynnig y cyfle i’ch plentyn i fwynhau mis o chwarae dan do am ddim ar y 15ain Awst 2018.

Er mwyn cael cyfle i ennill, cwblhewch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm yn cysylltu gyda chi cyn hir.


To celebrate the opening of the New Monmouth Leisure Centre on the 15th August 2018 we’re giving away a free month of indoor play for your child at the New Monmouth Leisure Centre.

For your chance to win simply fill out the form below and one of our team will contact you shortly.

Eich Enw*:
Your Name*:

Eich Rhif Ffôn*:
Your Tel*:

Eich E-bost*:
Your Email*:

Enw eich plentyn*:
Your child’s name*:

Sut gwnaethoch chi glywed am y cynnig yma?*:
How did you hear about this competition?*:

Os arall rhowch fanylion:
If other please specify:

*gofynnol/required

Cliciwch yma i gael Telerau ac Amodau  Click here for Terms and Conditions