Free Fitness Pass

Cystadleuaeth / FREE Guest Pass

Cystadleuaeth / FREE Guest Pass

I ddathlu agor Canolfan Hamdden Trefynwy, rydym yn rhoi nifer gyfyngedig o basiau am ddim i westeion.

I gael cyfle i roi cynnig ar ein Canolfan Hamdden newydd, llenwch y ffurflen islaw i gofrestru a bydd un o'n tîm mewn cysylltiad yn y dyfodol agos.

Mae'n rhaid archebu pob pas ymlaen llaw.

Rhaid defnyddio pob pas erbyn 31 Hydref 2018


To celebrate the opening of the new Monmouth Leisure Centre, we are giving away a limited number free guest passes.

For your chance to try out the new Leisure Centre, fill out the form below to register  and one of our team will be in touch shortly.

All passes must be booked in advance.

Passes must be redeemed by 31st October 2018.

Eich Enw*:
Your Name*:

Eich Rhif Ffôn*:
Your Tel*:

Eich E-bost*:
Your Email*:

Sut gwnaethoch chi glywed am y cynnig yma?*:
How did you hear about this offer?*:

Os arall rhowch fanylion:
If other please specify:

*gofynnol/required